Instant

Concurs per a totes les edats, per a ciutadans de la comarques de Girona. Consisteix en la creació d’una imatge fixa mitjançant qualsevol tècnica: dibuix, il·lustració, collage, fotografia, 2D o 3D. Aquesta imatge haurà de seguir la plantilla de l’edifici sobre el qual es projectarà i s’haurà d’enviar en format digital (jpg o similar). Les obres seran seleccionades per un comitè designat.