Professional

Concurs destinat a artistes i professionals d’arts visuals, musicals i plàstiques, no exclusivament de mapping. No hi ha restricció d’edat ni de nacionalitat, si bé el responsable del projecte ha d’ésser major d’edat. Es demanarà un dossier complet amb trajectòria artística i projecte. Les obres seran seleccionades per un comitè designat.